Environmental Legal Services                                                                                                    
 

BRUXELLES EUROPE 

01-04-2019


De meeste bestuurders hebben niet nagedacht over de persoonlijke strafrechtelijke risico's die hun positie met zich meebrengt.


10 DECEMBER 2020 


Zoekresultaat - inzien documentECLI:NL:GHDHA:2020:2347  


(OVV Report / rechtspersoon / feitelijk leidinggevende)  : Relevantie in de Proces Industrie bij Incidenten en Calamiteiten met grote gevolgen voor de omgeving.


UBS backs chief as court triggers probe into his role in ING money-laundering scandal

Swiss lender says it has ‘full confidence’ in Ralph Hamers  For the Moment.

Persoonlijk Risico Informatie Systeem    PRIS  

Ontwikkeld door de Bie en Partners op basis van

- ervaring en 

- inzicht in de mogelijke verwijtbare situaties voor feitelijk leidinggevenden. 


Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 


(geheel privaat hetgeen het verwijtbare bewustzijn in juridische zin als feitelijk leidinggevende frustreert - zie benchmark     ING O.M. tracht bewijs te vergaren door 12 invallen - in beslagname's / tappen bestuur / interceptie mail....) niet genoeg     wettelijk bewijs kunnen verkrijgen voor veroordeling/ alleen de rechtspersoon schikt 775.000.000 euro.) Doel OM   aantonen dat er voorwaardelijke opzet bij het bestuur aanwezig is geweest tijdens / voor / de begane misdrijven, niet   gelukt). LET OP: AUGUSTUS 2020 MET TOEPASSING VAN ART. 12 WETBOEK VAN STRAFVORDERING HEEFT HET HOF HET OM BEVOLEN DE NATUURLIJKE PERSOON ALS VOORMALIG VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR TE VERVOLGEN.


Dit zal de komende jaren in toenemende mate verduidelijkt worden binnen de  jurisprudentie op milieu-strafrechtelijk gebied!!


[ attentie: na het incident/calamiteit zal het bekende advocatenkantoor weinig kunnen betekenen voor het ten laste gelegde feit, dit in verband met het ontbreken - naast neutraliteitscode voor de advocaat - van de specifieke kennis die de zittingsrechters dienen te overtuigen van het feit dat er geen voorwaardelijke opzet (in juridische zin) - door gebrek aan technische operationele feitenkennis - is geweest bij de verdachte rechtspersoon en de feitelijk leidinggevende]


Dit betreft de kern van het onderscheidend vermogen van E.L.S


(Sinds Q4 2016 hebben wij op verzoek van private cliënten een individueel programma ontwikkeld wat zeer passend is voor bestuur en eigenaren van relevante bedrijven. Op zeer discrete wijze verrichten wij onderzoeken naar de risico's voor de natuurlijke persoon direct gerelateerd aan zijn functie en/of positie binnen de onderneming / organisatie. Dit kan geheel privaat geschieden) Tevens besteden we aandacht aan de eventuele strafrechtelijke gevolgen voor de natuurlijke persoon en in de aanloop hiernaartoe geven we training en inzicht in de wijze waarop opsporingsdiensten / toezichthouders hun werk uitvoeren om te kunnen komen tot de aanmerking van Verdachte en de toepassing van dwangmiddelen).


Het geweten hebbende:   14-09-2018  Source Financial Times   BECNHMARK   NN Nomen Nescio .................[.......]  betrokken(en) G 


Danske Bank’s chief executive rejected calls to scale back the business at the heart of one of Europe’s largest money-laundering scandals despite concerns raised at the time by other managers and JPMorgan. At a meeting in October 2013, Thomas Borgen was told by the new head of business banking that the level of activity in its Estonian branch from outside the country — mostly from ex-Soviet states and Russia — was higher than that of rivals and “needed to be reviewed and potentially reduced”, according to minutes seen by the Financial Times. 


ATTENTIE: HET IS GEEN SPEL!!!


SEPTEMBER 19, 2018 / 8:51 AM / UPDATED 2 HOURS AGO
Danske Bank CEO quits over $234 billion money laundering scandal



Zonder Opzet in voorwaardelijke zin (in de bewijsconstructies eerste aanleg en appel in de uitspraken tot vandaag) hangen de delicten met de zwaarste strafbedreiging in de luncht (art 173a Sr en Brzo).



Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg  is aanwezig indien de verdachte zich bewust heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden.


1 Het zal moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregelen aanmerkelijk is te achten.


2 Opmerking bij dat laatste verdient dat uit het enkele intreden van een bepaald gevolg de ‘aanmerkelijkheid’ van de kans niet zonder meer kan volgen. Het gevolg kan immers aan toeval te wijten zijn of het resultaat zijn van een zeer kleine, dus niet aanmerkelijke kans – het intreden van het gevolg benadert dan het toeval.


3 Voorts is voor het aannemen van voorwaardelijk opzet vereist dat de dader zich (in enige mate) bewust is geweest van die aanmerkelijke kans, alvorens hij tot handelen overging.