Environmental Legal Services                                                                                                    
 

BRUXELLES EUROPE 

Praktische herkenbare (eigen plant situaties) gerelateerd aan mogelijke omstandigheden tijdens:

- normale operatie (en acceptatie van de terugkerende lekkage aan de klemband in ex milieu)

- trouble shooting tijdens up set (wegvallen voeding door trip up stream)

- emergency shutdown van (delen) van de proces installatie (trip van de compressor)

- oplevering voor onderhoudsstop (spoelprocedures, emissie eisen)

- opstart na shutdown / revamp commissioning plan


Op welk moment kunnen keuzes/beslissingen die aanleiding geven tot een incident/calamiteit  een strafrechtelijk gevolg krijgen voor de rechtspersoon en de natuurlijke personen (direct leidinggevenden)

                                                                                                                                                                     Hoe herken ik deze situaties en hoe ga ik hier mee om.

Het is niet de bedoeling om de plant - het proces negatief te be├»nvloeden - maar om de keuzes die gemaakt worden anders te wegen, misschien kan het anders, wellicht kijken we - procestechnisch teveel naar een verkeerde oorzaak, beseffen we de gevolgen wel echt, we doen toch ons best en we willen niet opzettelijk maar ook geheel niet dat een incident plaatsvindt. Echter in totale samenhang bezien kunnen deze beslissingen aanleiding geven tot het oordeel van een zittingsrechter dat er sprake is van voorwaardelijke opzet en daarmee strafbare verwijtbaarheid.